Anja Asche

Rückrad. Wand-Installation, Birkenrinde, Nägel. Anja Asche
Rückrad. Wand-Installation, Birkenrinde, Nägel. Kunstwerk von Anja Asche
Backbone. Wall-Installation, Art by Anja Asche
Rückrad. Wand-Installation, Birkenrinde, Nägel. Art by Anja Asche
Rückrad. Wand-Installation, Birkenrinde, Nägel. Art by Anja Asche

Rückrad / Backbone

Wand-Installation, Birkenrinde, Nägel, ca. 17 x 17 x 4 cm, 2012
Wall installation, birch bark, nails, about 17 x 17 x 4 cm, 2012

 


all | |